Metsänhoitoa ympäristöä kunnioittaen Etelä-Lapissa

Yhteystiedot

Vaaran Metsä Oy tarjoaa asiantuntevat palvelut puukauppaan ja metsänhoitoon Etelä- Lapissa. Meille on ensisijaisen tärkeää, että alueemme metsiä hoidetaan kestävästi ja tuleville sukupolville turvataan hyvä elinympäristö.

Puu on rakentamisen raaka-aineena ympäristöystävällistä ja se on uusiutuva luonnonvara. Kestävä metsänhoito auttaa ylläpitämään metsiä ja säilyttämään ne myös tuleville sukupolville.

 

Vaaran Metsän toiminta on aina Suomen metsälain sekä metsänhoitosuositusten mukaista. Lisäksi toiminnallamme on kestävän kehityksen ja alkuperän seurannan sertifikaatti PEFC.

Vastuullista, kestävää ja sertifioitua metsänhoitoa

PEFC-sertifikaatin myötä noudatamme toiminnassamme ympäristön, ihmiset ja talouden tasapainoisesti huomioon ottavaa kestävyyden periaatetta. Sertifikaatti takaa asiakkaillemme, että hankkimamme puuraaka-aineen alkuperä on tiedossa ja se on kestävästi hoidetuista metsistä peräisin.

 

PEFC edistää toiminnallaan kaikkia kestävyyden eri osa-alueita. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäiskansojen oikeudet, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan.


Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille.

Lue lisää sertifikaatista

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.

Sähköpostitse *