Puukaupan asiantuntija apunasi Etelä-Lapissa

Yhteystiedot

Vaaran Metsä Oy palvelee metsänomistajia Tervolassa sekä Etelä-Lapissa laadukkain ja kattavin palveluin.
Metsäasiantuntijamme varmistavat, että puukauppa sujuu onnistuneesti alusta loppuun. Haluamme tehdä puukaupasta asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja tarjoamme palvelua avaimet käteen -periaatteella.

Puukaupan vaiheet:

1. Palvelukartoitus ja maastokäynti

Metsäasiantuntijamme selvittävät metsänomistajan palvelun tarpeen, kiinteistöjen tunnukset ja sijainnit, sekä selvittävät metsikön metsänhoidollisen tilan maastokäynnillä.

2. Puukauppa tai sopimus metsänhoitotöistä

Metsänomistaja ja metsäasiantuntija tekevät sopimuksen toimenpiteistä ja sopivat yhdessä mm. hakkuutavat, yksikköhinnat ja korjuukelpoisuudet.

3. Toimintasuunnitelma ja luvat

Mahdolliset luvat puiden varastoimisesta naapureiden maille varmistetaan.  Tarvittaessa varmistamme puun varastointiin liittyvät luvat naapurikiinteistöjen omistajilta.

4. Hakkuiden toteutus

Hakkuut toteutetaan hakkuusopimuksen ja metsänhoitosuositusten mukaan sovitussa aikataulussa.

5. Asiakirjat toimenpiteistä ja suositus jatkotoimenpiteistä

Hakkuiden päättyessä metsäasiantuntija laatii mittaustodistuksen hakkuista sekä varmistaa ajouraverkostosta ja töiden suorittajilta työmaan toteutuksen. Mittaustodistus, mittalista sekä ajouraverkosto toimitetaan metsänomistajalle sovitulla tavalla. Mittaustodistuksen toimituksen jälkeen sovitaan metsänomistajan kanssa tulevista toimenpiteistä.

Hakkuutapa valitaan hakkuun tarkoituksen mukaan

Metsän hakkuu suoritetaan tarpeen mukaan erilaisia hakkuutapoja hyödyntäen. Vaaran Metsä Oy:n metsäasiantuntija valitsee hakkuutavan metsikkökuvion kehitysluokan ja metsänhoidollisen tilanteen mukaan. Jokaisella metsikkökuviolla päätös hakkuutavasta tehdään erikseen. Erilaiset hakkuutavat ylläpitävät peitteellistä metsänkuvaa hakkuukohteella eri tavoin.

 

 

Lue lisää metsänhoidosta

Hakkuutavat

Kasvatushakkuut

  • Ensiharvennus: tärkein hakkuu, jossa nuoren puun tehokas kasvu keskitetään parhaisiin yksilöihin.

  • Harvennushakkuu: alaharvennus, yläharvennus, laatuharvennus. Vaaran Metsä valitsee aina yhdessä metsänomistajan kanssa harvennettavalle alueelle parhaiten soveltuvan harvennustavan.

  • Ylispuidenpoisto: kivennäismaiden ylispuiden poisto, turvemaiden ylispuiden poisto.

Uudistushakkuut

  • Avohakkuu: uudistushakkuu, jossa poistetaan lähes kaikki uudistusalan puusto.

  • Luontainen uudistaminen: siemenpuuhakkuu (männyn luontaiseen uudistamiseen tähtäävä uudistushakkuu), suojuspuuhakkuu (kuusen luontaisen uudistamisen hakkuu).

Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuutavat

  • Poimintahakkuu: ylläpidetään ja kehitetään metsän eri-ikäisrakennetta. Hakkuussa poistetaan suurimpia puita ja tehdään tilaa pienemmille, elinvoimaisille puille.

  • Pienaukkohakkuu: tehdään pienialaisia, enintään 0,3 hehtaarin kokoisia, luontaisesti taimettuvia aukkoja.

Erikoishakkuut

  • Maisemahakkuut

  • Maankäytön muutokseen johtavat hakkuut

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.

Sähköpostitse *